Inspiracje Ogólne

Co to jest podcast?

co to jest podcast

Najprościej ujmując podcast to audycja radiowa dostępna przez internet na żądanie, której możesz słuchać kiedy chcesz i gdzie chcesz. Tematyka obejmuje chyba wszystkie dziedziny życia – od edukacji dla dzieci po biznes, rozwój osobisty, inwestycje i motoryzację.

Dlaczego warto słuchać podcastów?

Osobiście podcasty są dla mnie przede wszystkim źródłem wiedzy. Słucham ich w wolnej chwili na przykład jadąc samochodem, biegając czy spacerując. Podcasty poruszają niesamowicie róznorodną tematykę.

Zazwyczaj podcasterzy, skupiają się na konkretnej dziedzinie wiedzy. Słuchać można podcastów na temat marketingu internetowego, zdrowia, finansów osobistych, rozwoju osobistego aż po biznes, zdrowie, motoryzację czy po luźne lifestylowe materiały. Dowiedzieć się można z tych podcastów masy praktycznych wskazówek, które można z powodzeniem stosować.

Dzięki pod­ca­stom zdo­by­wa­sz nową wie­dzę i in­spi­ra­cje. Podstawowym ce­lem wie­lu pod­ca­stów jest wła­śnie dzie­le­nie się eks­perc­ką wiedzą i do­świad­cze­niem. Nie w for­mie wy­kła­dów czy re­fe­ra­tów, a bar­dziej zwy­kłej roz­mo­wy. Ta for­ma spraw­dza się ge­nial­nie w zdobywa­niu no­wej wie­dzy – nie jest zbyt dłu­ga i nu­żą­ca, a wy­star­cza­ją­co tre­ści­wa. Często to wie­dza, któ­rą od razu moż­na wy­ko­rzy­stać w prak­ty­ce lub wy­no­to­wać so­bie i póź­niej po­głę­biać in­te­re­su­ją­ce za­gad­nie­nia. Twórcy chęt­nie za­pra­sza­ją do swo­ich pod­ca­stów go­ści, przez co też moż­na po­znać wię­cej eks­per­tów z tej sa­mej lub zbli­żo­nej dzie­dzi­ny, a tak­że za­in­te­re­so­wać się no­wym te­ma­tem.

Jaki podcastów słuchać?

Najświeższą listę nowych odcinków polskich podcastów znajdziesz na stronie podkasty.info.

W szczególności polecam Ci takie osoby jak:

 1. Klasyka podcastingu w Polsce czyli Michał Szafrański i jego podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy.
 2. Mała Wielka Firma – podcast o przedsiębiorczości
 3. To się opłaca – Agnieszka Skupieńska – podcast o pracy freelancera
 4. Pani Swojego Czasu – Ola Budzyńska – podcast o produktywności i biznesie online
 5. Finanse Bardzo Osobiste – Marcin Iwuć – podcast o inwestowaniu, rozsądnym podejściu do pieniędzy
 6. Paweł Opydo i Katarzyna Czajka – Zombie vs Zwierz podcast o popkulturze i… wszystkim innym 🙂
 7. Nauka XXI wieku – podcast edukacyjny
 8. Michał Barczak – GeekCast – praca freelancera, praca przez internet i pomysł na biznes… Już niedługo!

Podcasty pozwalają też szlifować język obcy

 • Naturalnie naj­wię­cej pod­ca­stów jest two­rzo­ny­ch w ję­zy­ku an­giel­skim i też wy­bór te­ma­tycz­ny w tym ję­zy­ku jest naj­szer­szy. Ale mo­że­sz też po­słu­chać pod­ca­stów pro­wa­dzo­ny­ch w in­ny­ch ję­zy­ka­ch, a na­wet zna­leźć ta­kie, któ­re two­rzo­ne są z my­ślą o uczą­cy­ch się kon­kret­ne­go ję­zy­ka. To po­zwa­la szli­fo­wać ję­zyk i jed­no­cze­śnie zdo­by­wać wie­dzę. Nie wy­da­jąc ani gro­sza.

Podcast to medium, które jest bardzo wygodne. Są w formie audio więc nie potrzeba wzroku, by je analizować. Dzięki temu, możesz robić w tym czasie kilka innych rzecz na przykład sprzątać. Podcastów można słuchać przez smartfona i nie potrzebujesz zazwyczaj żadnych dodatkowych aplikacji. Pozwalają efek­tyw­niej wy­ko­rzy­sty­wać czas. Sprzątanie, go­to­wa­nie, spa­cer, po­dróż ko­mu­ni­ka­cją miej­ską lub sa­mo­cho­dem, i wie­le po­dob­ny­ch czyn­no­ści to do­sko­na­ła oka­zja by włą­czyć so­bie ja­kiś pod­ca­st. Skoro i tak trze­ba na nie po­świę­cić czas, to moż­na też w tym cza­sie przy­swa­jać nowe in­for­ma­cje na wy­bra­ny przez sie­bie te­mat.

Podcasty są darmowe! Podcast jest trochę jak darmowy audiobook albo kurs online w wersji audio. Ogrom wiedzy dostępny na wyciągnięcie ręki. Darmowy, ale bardzo wartościowy. To jak dodatkowe kursy czy nawet studia podyplomowe kompletnie bezpłatnie.

Za pomocą aplikacji możesz zapisać audycje i odsłuchiwać offline. Alternatywnie po prostu pobierasz plik mp3. Przydaje się w sytuacjach, kiedy nie mamy dostępu do internetu np. w czasie biegania po lesie, lub jeśli chcemy zachować sobie plik na dłużej. Zajmują niewiele pamięci telefonu/komputera.

Jak słuchać podcastów

Oczywiście to zależy na jakim urządzeniu chcesz odtworzyć podcast. Zazwyczaj jednak korzystamy z telefonów komórkowych i tak:

Na urządzeniach Apple oczywiście w aplikacji iTunes/Podcasts.

Na androidach może przydać się aplikacja Podcast Addict .

W systemie Windows można również słuchać i subskrybować w aplikacji iTunes albo po prostu znaleźć stronę internetową i bezpośrednio z niej odtwarzać materiały. W wielu przypadkach znajdziemy podcasty również w wersji audio chociażby na YouTube lub soundcloud.

Jak wygodnie słuchać podcastów?

Teoretycznie można go słuchać na wszystkim, co potrafi odtwarzać pliki dźwiękowe, w tym na komputerze. Jest natomiast tylko jeden sposób, aby robić to naprawdę wygodnie, bez dodatkowego wysiłku wydatkowanego na śledzenie nowych odcinków, ręczne pobieranie, kopiowanie i zapamiętywanie gdzie skończyliśmy słuchać. Ten sposób to oczywiście smartfon z odpowiednią aplikacją do obsługi podcastów. Część systemów posiada wbudowaną obsługę podcastów, jak iOS, czy Windows Phone, niezależnie od tego można zainstalować aplikację o bardziej rozbudowanych możliwościach. Prawdopodobnie najlepszą aplikacją do podcastów jest Pocket Cast, dostępny na wszystkie trzy wiodące mobilne systemy operacyjne. Aplikacja jest płatna, na Androida kosztuje 11 zł, ale zdecydowanie warto poczynić ten jednorazowy wydatek. Lista zalet jest długa:

 

 • Subskrybując kanały podcastów będziesz zawsze wiedział kiedy pojawi się nowy odcinek
 • Możesz ręcznie pobierać wybrane odcinki, a także ustawić aby pobrały się automatycznie, gdy jesteś w zasięgu WiFi, dzięki czemu będziesz miał zawsze czego posłuchać gdy nadarzy się taka okazja, bez planowania na przyszłość, tak jak działa np. Pocket
 • Wszystko co istotne jest synchronizowane pomiędzy urządzeniami, również na różnych systemach, czy webowym odtwarzaczem – lista subskrybowanych podcastów, lista przesłuchanych odcinków, miejsce w którym skończyłeś słuchać dany odcinek, dla każdego odcinka osobno. Wystarczy otworzyć aplikację i kontynuować słuchanie
 • Przesłuchane podcasty automatycznie są kasowane, dzięki czemu nie zapychają pamięci telefonu
 • Można budować playlisty, np. na długą trasę samochodową, dzięki czemu nie będziesz musiał przez parę godzin odrywać swojej uwagi od prowadzenia auta aby włączyć kolejny odcinek
 • Można zmieniać prędkość odtwarzania (gdy ktoś mówi za wolno, bądź za szybko), usuwać ciszę, podbić głośność, a każde z tych ustawień może być globalne, lub inne dla każdego podcastu
 • Można ustawić drzemkę – odtwarzanie zatrzyma się po upływie określonego czasu
 • Przewijane dostosowane do audycji a nie muzyki – 10 sekund do tyłu, 30 sekund wprzód, skokowo, a nie płynnie
 • Tworzenie własnych filtrów wyświetlanych podcastów
 • Sterowanie odtwarzaniem za pomocą słuchawek z przyciskami, czy dzięki specjalnej aplikacji na smartwatch’a

 

Wszystko to razem sprawia, że nie musimy poświęcać uwagi na szukanie i pobieranie nowych odcinków. Jeśli mamy przy sobie telefon, to automatycznie, bez udziału naszej uwagi, mamy coś ciekawego do posłuchania. Jest to nawet wygodniejsze niż RSS czy subskrypcja na YouTube. Bez aplikacji prawdopodobnie nigdy nie dopilnujemy, żeby przesłuchać drugiego odcinka danego podcastu.

Taka aplikacja umożliwia również słuchanie… szybciej! Wiele osób, które słucha podcastów odsłuchuje je w tempie x1,5 lub  x2.

Kilka rad jak rozpocząć nagrywanie podcastów

A co jeśli chcesz zacząć nagrywać swój własny podcast? Poniżej kilka podpowiedzi 🙂

Jeśli już słuchasz podcastów – polskich czy zagranicznych – z pewnością wiesz, jak różnorakie treści można w nich odnaleźć. Bardzo często są to programy będące cennym źródłem aktualnych informacji i wiedzy. Czy właśnie nie tego chcesz? Informować swoich odbiorców o ważnych kwestiach związanych z obszarem Twojej działalności, ale w jak najbardziej interesujący dla nich sposób?

 • Przygotuj dobrą nazwę

Nazwa Twojego kanału z podcastami powinna być na tyle odpowiednia, że nie tylko łatwo „wpadnie w ucho”, ale także każdy kto ją usłyszy będzie widział, jakie tematy w nim poruszasz. Posiadanie nazwy, która jasno oddaje sens Twojej działalności jest świetnym sposobem na pozyskanie nowych odbiorców, ponieważ jeżeli ktoś szuka informacji właśnie na ten temat to właśnie nazwa jest często pierwszym elementem, który może go przyciągnąć.

 • Twórz treści, których sam chętnie byś posłuchał

Wtedy zadbasz o to, by były interesujące. Jeżeli, to czym się zajmujesz fascynuje Cię, pochłania bez reszty i sprawia, że chciałbyś wszystkim o tym jak najwięcej opowiedzieć to jesteś na dobrej drodze – to jest klucz do przygotowania wartościowych treści.

 • Zadbaj o dobrą jakość nagrań

Wszystko zależy oczywiście od tego, jak dużo chcesz zainwestować w robienie podcastów. Dla początkujących podcasterów przyzwoity mikrofon (możliwości jest sporo np. BlueYeti lub rejestrator ZoomH2n – po kliknięciu sprawdzisz ceny) i komputer z darmowym programem Audacity zdecydowanie wystarczy. W internecie można znaleźć  instrukcje jak wykorzystać ten program do nagrywania podcastów. Z czasem możesz rozważyć dokupienie dodatkowego sprzętu takiego jak lepszej jakości mikrofon, cyfrowy dyktafon, czy mikser, który sprawi że nagrywany głos brzmi bardziej radiowo.

 • Publikuj regularnie w odpowiednim czasie

W Buffer sprawdzono kiedy i jak często w iTunes publikowanych jest 25 top podcastów. Okazało się, że 40% z nich pojawia się tam raz w tygodniu, często też podcasty są zamieszczane raz na dwa tygodnie. 60% podcastów dodawanych jest przed środkiem tygodnia, głównie we wtorek.

 • Zadbaj o odpowiednią długość

Twój podcast powinien trwać tyle czasu ile potrzebujesz, jednak warto wiedzieć, co na ten temat mówią statystyki. Według strony z internetowym radio i podcastami Sticher idealny czas podcastu to 22 minuty. Z kolei wystąpienia TED trwają maksymalnie 18 minut – naukowcy twierdzą, że właśnie tyle czasu potrafimy skupić uwagę na jednym mówcy.  Istnieją fantastyczne podcasty, które trwają 45-60 minut, jednak wydaje się, że w niedoczasie w jakim żyjemy bardziej sprawdzą się krótsze formy.

 • Zamieszczaj podcasty w różnych miejscach

Spraw aby Twoje podcasty znalazły się w iTunes, ale nie zapominaj o innych miejscach. Istnieje wiele aplikacji oraz stron www, w których można odnaleźć podcasty. W Polsce są to np. polskiepodcasty.pl lub podkasty.info. Rewelacyjnym miejscem do zamieszczania takich treści jest także Twój blog oraz strona. Wykorzystuje to Paweł Tkaczyk, który na swojej stronie ma nawet wydzieloną zakładkę „podcast”

Podcasty są bardzo dobrym sposobem na promocję własnego biznesu, bo gwarantują:

 • Prosty sposób na zbudowanie publiczności

Warto zaprosić znanego eksperta, przygotować pytania i zadbać o obecność na wszystkich appkach do słuchania podcastów. Wywiady z autorytetami przyciągają słuchaczy.

 • Wygoda

Podcastów można słuchać niezależnie od miejsca. Są dostępne wszędzie, nawet bez połączenia z Internetem. Można je ściągnąć i słuchać offline. Czego nie można powiedzieć o treści pisanej lub wideo.

 • Front-end (czyli treść promocyjna)

Na podcastach bezpośrednio raczej nie zarobisz, ale wiadomo jedno: tam, gdzie zrzeszasz dużą społeczność, możesz sprzedawać – swoje produkty, produkty Twoich parterów, współpracować ze sponsorami (dobrym przykładem jest Patt Flyn, który na każdy odcinek podcastu ma swojego sponsora). Podcast to świetny sposób na kierowanie ruchu z kanału podcastowego na stronę www.

 • Podcasty zastąpią radio

Upodobania i zachowania konsumentów zmieniają się. Teraz coraz mniej preferujemy radio i telewizję. Filmy oglądamy na Netflix unikając rażącej ilości reklam. Muzykę słuchamy na Spotify. Mamy ślepotę banerową, nie akceptujemy więcej czysto reklamowego charakteru treści.

Przede wszystkim jednak podcasty skracają dystans między odbiorcą a czytelnikiem. To właśnie za pomocą podcastów można przekazać całą gamę emocji – drżenie głosu, zająknięcia – to wszystko zwiększa odczucia naturalności i przybliża do nas czytelnika/słuchacza.

Mity związane z podcastami

 • Szkoda mi czasu na słuchanie podcastów – podcasty nie konkurują czasowo z niemal żadną inną formą rozrywki, czy przyswajania informacji i to właśnie jest ich największa zaleta. Słuchanie podcastów nie polega na tym, że siadamy w fotelu, zamykamy oczy i nie robimy nic innego tylko słuchamy. Rzeczy, które można robić zamiast słuchania podcastów to słuchanie muzyki, słuchanie radia, oraz słuchanie audiobooków. Radio obarczone jest tymi samymi wadami co telewizja, muzyka jest oczywiście fajna, ale nie niesie ze sobą żadnych informacji.
 • Podcastów nie słucham bo są o wiele za długie – prawdopodobnie autor po prostu nie trafił na podcast, który by go naprawdę interesował. Czy możemy powiedzieć, że książka jest za długa? Tak jeżeli to lektura szkolna, którą czytamy bo musimy, albo książka źle napisana. Nigdy nie powiemy tak o książce, czy filmie, który trzymał nas w napięciu od początku do końca. W żadnym wypadku nie ma konieczności, żeby podcast wysłuchać za jednym posiedzeniem, tak jak mało kto czyta książkę w jednym posiedzeniu, albo słucha kilkonastogodzinnego audiobooka w całości. Zamiast wystraszyć się długością, najlepiej zacząć słuchać i zobaczyć w praktyce. Możliwe, że długość odstrasza nas, bo nie mamy czasu na inne rzeczy, a przeliczamy czas słuchania jako czas zajęty, jak w przypadku oglądania filmu, a to błąd.Jeśli dojeżdżamy godzinę do pracy w jedną stronę, spokojnie wsłuchamy nie jeden podcast każdego dnia.

 

Tak więc raz jeszcze zapowiadając – w ciągu najbliższego miesiąca w końcu powinien wystartować mój własny podcast. W pierwszym odcinku wyjaśnię o czym będę opowiadał i dlaczego akurat właśnie za pomocą podcastu.

Kończę zbierać sprzęt i ruszamy!

Sądzę, że może Ci się też spodobać:

 • Minusem podcastów (przynajmniej dla mnie) jest konieczność skupiania sporych zasobów uwagi tylko na nich (oczywiście można je zatrzymywać i cofać, ale jest to nieco uciązliwe).

  Ale poza tym – jestem jak najbardziej za! 🙂 Lubię każdą dźwiękową formę przekazu treści.

 • Moi czytelnicy namawiają mnie do przejścia na „jutuby”, ale trochę się przed tym wzbraniam. Nie jestem gotowa na taką dawkę hejtu, jaką smarkateria potrafi sprzedać bogu ducha winnym ludziom pod filmami :/ Dostać kciuka w dół tylko dlatego, że na filmie mam zieloną bluzkę, a nie białą? Słabe! Nagrywanie samego dźwięku do odtworzenia miałoby więcej zalet pod kątem ochrony przed hejterami i trollami, ale z kolei ludzie lubią patrzeć na obrazki. Większość jest wzrokowcami i tu znów wracamy do „babskich problemów”. O ile z moim wyglądem nie mam problemu, to z mimiką twarzy w trakcie mówienia bywa różnie 😀 Ludzie zamiast mnie słuchać skupiliby się tylko na tym co robię, jak się zachowuję. Dlatego, jakbym chciała bardzo to zrobić, tak bardzo też mnie te kilka spraw odstrasza.

 • W podcastach jedna rzecz mi bardzo przeszkadza – żeby przyswajać to, co jest omawiane muszę się dosyć mocno skupiać. Kiedy słucham podcastu na zasadzie „leci w tle jak radio”, to w ogóle nie pamiętam czegokolwiek, co właśnie wysłuchałem. A to z kolei powoduje, że słuchanie podcastów traci dla mnie sens. Widać jestem typowym facetem, który skupia się tylko na jednej rzeczy 🙂

  • To jedna z przewag podcastów moim zdaniem. Słucham ich właśnie podczas zajęć szeroko pojetych fizycznych – spacer, koszenie trawnika, bieganie, sprzątania itp – wtedy spokojnie mogę się skupić na słuchaniu 🙂