Dołącz do zamkniętej platformy edukacyjnej dla freelancerów!
Nabór otwarty jeszcze przez →
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
logo.webp

Talenty i mocne strony – w jaki sposób odkryć drzemiący w sobie potencjał?

Czy wiesz, co odróżnia Ciebie od innych i sprawia, że wyróżniasz się na tle konkurencji? Talenty.

Mówi się, że jest to naturalny dar, który otrzymuje się wraz z kompilacją genów, to naturalna predyspozycja, lub też wrodzona zdolność, która oznacza łatwość w wykonywaniu różnych czynności. . Chociaż definicja ta została wyniesiona na piedestał, nie jest główna determinanta wartości osoby. W wielu przypadkach jest to efekt ciężkiej pracy w trakcie doskonalenia umiejętności. Przecież talent to „90% ćwiczeń i 10% natury”.  W jaki sposób rozpoznać swoje talenty i mocne strony? Czy istnieje narzędzie, które może okazać się w tym pomocne?

Talent według Gallupa

Zdaniem naukowców z Instytutu Gallupa talent to stale powtarzający się wzorzec myślenia, zachowania oraz odczuwania, który może znaleźć swoje zastosowanie. To naturalny sposób funkcjonowania oraz odbierania bodźców ze świata. Działanie i zachowywanie się w określony sposób spowodowane jest filtrem, który dziecko otrzymuje od swoich rodziców. Można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie sposób postrzegania świata. To także obszar, w którym człowiek ma największe szanse rozwinięcia swojego potencjału. Rozwijanie talentu daje człowiekowi siłę i satysfakcję. 

Talenty choć są dla nas naturalne, mogą się zmieniać, mogą też być niedojrzałe. Zamiast nam pomagać – mogą robić nam krzywdę!

Badania Gallupa nad talentem – test StrenghtsFinder

W trakcie ponad 30 lat Instytut Gallupa przeprowadził ogromne ilości wywiadów w celu znalezienia jak największej ilości informacji o talentach, które potrzebne są w wielu zawodach. Analiza ta pozwoliła na wyłonienie ponad 150 ról wybitnych menadżerów oraz pracowników. Talenty powstają w mózgu, który pełni najważniejszą funkcję – informuje wszystkie komórki i organy naszego ciała.

Warto zauważyć, że mózg człowieka od momentu narodzin w przeciwieństwie do pozostałych organów rozwija się na opak. Takie narządy jak serce, czy wątroba wraz ze wzrostem dziecka powiększają się i rosną do momentu, aż osiągną rozmiary organów dorosłego człowieka. W przypadku mózgu człowieka jest nieco inaczej. Najpierw mózg jest bardzo duży, a następnie kurczy się i zmniejsza. Na szczególną uwagę zasługuje nieco zabawny fakt, że wraz ze zmniejszaniem się rozmiarów mózgu człowiek staje się mądrzejszy. 

Czy każdy ma talent?

Talent na poziomie fizjologicznym oznacza najsilniejsze połączenia synaps. Na poziomie reakcji, które widoczne są gołym okiem, jest to powtarzający się stale wzorzec myślenia, zachowania oraz odczuwania, który może wywoływać pożyteczne zachowanie. To dążenie do perfekcji w działaniu. Oznacza to, że każdy człowiek ma talent, jednak jego rozwój możliwy jest zwłaszcza wtedy, kiedy rodzice przyglądają się swojemu dziecku już od najmłodszych lat. Obserwacja dziecka i wyłonienie jego najsilniejszych stron może pomóc w budowie jego mocnych stron bez względu na to, czy są to zdolności krasomówcze, czy też talent muzyczny. 

W jaki sposób sprawdzić swoje talenty i predyspozycje?  Test Gallupa!

Gallup wyróżnia zasadniczo 34 talenty, które umożliwiają człowiekowi budowanie świadomości na temat swoich mocnych stron i predyspozycji. Aż 5 z nich może odpowiadać za wzorce naszego zachowania, które dominują w przypadku zachowania, myślenia i odczuwania. Warto jednak pamiętać, że test ten nie ma skali kłamstwa, dlatego dla własnej wiedzy warto starać się o to, aby wypełnić go zgodnie z własnym przekonaniem. W trakcie jego wypełniania należy skupić się nad tym, kim obecnie się jest, a nie na tym, kim chciałoby się być. 

34 talenty według Gallupa

Aktywacja

Osoby będące aktywatorami wykonują swoją pracę szybko i dynamicznie. Nie zwlekają z realizacją zadań do ostatniej minuty. Najczęściej aktywatorzy obejmują kierownicze stanowiska oraz pełnią kontrolę nad projektami. W skrócie można powiedzieć, że aktywatorzy są tytanami pracy i rwą się do działania.

Analiza

Osoby będące analitykami lubią dowody, schematy, zależności i powiązania, aby ustalić, w jaki sposób i dlaczego coś działa. Mowa tutaj zarówno o skomplikowanych mechanizmach i procesach oraz  funkcjonowanie grup społecznych itp. Analiza w tym przypadku to odkrywcze i nowe wyzwanie, które chce się podejmować.

Bliskość

Dobre życie to dla takiej osoby trwałe i zdrowe relacje z innymi ludźmi zarówno w pracy, jak i w domu. Osoba taka funkcjonuje prawidłowo tylko wtedy, kiedy odczuwa przyjaźń, bliskość i zażyłość. Bliskie relacje to źródło satysfakcji  poczucia bezpieczeństwa. 

Bezstronność

Osoby  bezstronne w tym przypadku cenią sprawiedliwość i równość. W życiu osób sprawiedliwych według Gallupa musi zostać zachowana równowaga, aby wszyscy mogli mieć równe szanse. Charakterystyczne w tym przypadku jest traktowanie ludzi na równi i trzymanie się wspólnych zasad. 

Czar

To cecha, która odpowiada za wdzięk oraz urok osobisty. Wyłania się tutaj łatwość w nawiązywaniu kontaktów (także z nieznajomymi). Satysfakcję sprawia tutaj przełamywanie lodów oraz podejmowanie kontaktów z nowopoznanymi osobami. Czar sprawia, że stajemy się duszami towarzystwa.

Dyscyplina

Żywiołem osoby zdyscyplinowanej jest przestrzeganie planów i harmonogramów. Osoby zdyscyplinowane uważają, że tylko uporządkowany i zaplanowany świat zagwarantuje ład i porządek. To bardzo cenny talent w przypadku pracy na wielu różnych stanowiskach (zwłaszcza w pracy związanej z odpowiedzialnością).

Dowodzenie

Talent dowodzenia wyróżnia osoby przywódcze i zaradne. Osoby będące dowódcami biorą sprawy w swoje ręce i sami wyznaczają kierunek działania. Nie obawiają się nawet burzliwych konfrontacji i dyskusji. Najczęściej osoby te są elokwentne i nie boją się odmiennego zdania w grupie.

Elastyczność

Osoby elastyczne funkcjonują na wielu frontach i mają wiele poglądów w jednym czasie. Cieszą się życiem, płyną z prądem i koncentrują się na teraźniejszości. 

Empatia

Nadmierna wrażliwość wobec świata i innych ludzi bywa utrapieniem. Osoby z talentem empatii są doskonałymi detektorami emocji i uczuć. Sami są emocjonalni i odbierają świat nieco mocniej, niż powinny. Empatia sprawia, że stajemy się dobrymi przyjaciółmi i partnerami. 

Indywidualizacja

Talent ten sprawia, że widzimy różnice pomiędzy ludźmi. W każdym człowieku w tym przypadku dostrzegamy zarówno złe, jak i dobre cechy. To tendencja do postrzegania ludzi jako wyjątkowych, niepowtarzalnych stworzeń.

Integracja

Z pewnością w tym przypadku dostosujemy się do różnych zachowań w naszej grupie. Dzięki integratorom ludzie zbliżają się do siebie i worzą wspólną jedność. Integratorzy dążą do braku izolacji w grupie. 

Intelekt

Talent ten to możliwość badania własnych przeżyć i stanów psychicznych. Widoczne jest tutaj staranie się zrozumienia emocji oraz opracowania koncepcji.  Cechą charakterystyczną jest tutaj także chętne oddawanie się swoim przeżyciom i rozmyślaniom.

Komunikatywność

Każdy chętnie rozmawia i przebywa z osobami komunikatywnymi. To ważny talent w pracy z ludźmi. Widoczny jest tutaj talent wygłaszania prezentacji oraz łatwość ujmowania myśli w słowa. 

Kontekst

Rozumiemy teraźniejszość i przyszłość, patrząc do tyłu i wyciągając wnioski. Przyjemność sprawia tutaj rozmyślanie nad tym, jak mogło do czegoś dojść w naszej przeszłości.

Maksymalizacja

Zwykła przeciętność to utrapienie. Koncentrujemy się tutaj na odkrywaniu i umacnianiu swoich mocnych stron oraz stymulowaniu siebie i całych grup do ‘’sięgania po więcej w swoim życiu’’.

Naprawa

To cecha osób samodzielnych i zaradnych. Z pewnością z ich pomocą wszystko będzie lepiej funkcjonowało. To zdolność naprawiania, ulepszania, ożywiania itd. 

Odpowiedzialność

Osoby odpowiedzialne doprowadzają sprawy do końca i angażują się w to maksymalnie. Powierzone zadania wykonują z największą starannością.

Optymizm

Optymiści patrzą w przyszłość z nadzieją na lepsze jutro. Pokonują obecne przeszkody i zarażają optymizmem inne osoby. 

Odkrywczość

Talent ten to bystrość, twórczość, oryginalność i pomysłowość. To także zdolność do łączenia umiejętności, których z pozoru nie można połączyć. 

Organizacja

Cechą charakterystyczna jest tutaj elastyczność oraz organizacja bieżących spraw. To także poszukiwanie rozwiązań i podzielność uwagi w celu zwiększenia produktywności.

Osiąganie

W tym przypadku chcemy więcej i wyżej. Wewnętrzny ogień nie pozwala stanąć w miejscu. Czerpiemy tutaj dużą satysfakcję z bycia zajętym i produktywnym człowiekiem.

Poważanie

Osoby w taką cechą uwielbiają szacunek i uznanie. Najczęściej chcą być znanymi osobami i świecić w blasku fleszy.

Pryncypialność

Fundamentalne wartości nadają sens życia takiej osobie. Cele nadają życiu kierunek, a podążanie za nimi daje radość, zwłaszcza w trakcie ich kierowania.

Rywalizacja

Wygrywanie z innymi to cecha osób będących fanami rywalizacji. Niestety na tej drodze można spotkać sporo przeciwników. Stale chce się być od nich lepszym.

Rozwaga

Czujność i unikanie ryzyka to domena osób rozważnych. Najczęściej przewidują one problemy i dostosowują życie tak, aby pokonać potencjalne trudności z mniejszymi kosztami.

Rozwój

W tym przypadku widzimy swoje postępy lub ich brak i widzimy potencjał w innych. Źródłem satysfakcji może być najmniejsza zmiana w życiu swoim lub innych.

Strategia

Stratedzy widzą, jakie trudności czają się za zakrętem i obmyślają plan rozwiązania problemu. To łatwość szukania alternatywnych rozwiązań oraz szukania nowych schematów i elementów.

Uczenie się

Rozwój kompetencji w tym przypadku sprawia największą radość. Ważny jest jednak tutaj sam proces uczenia się, a nie efekt. 

Ukierunkowanie

Osoby ukierunkowane mają cel w życiu i dążą do niego. Potrafią wyznaczyć priorytety i są zdeterminowane do osiągnięcia celu. 

Wizja

Wizjonerzy uwielbiają patrzeć za horyzont. Potrafią marzyć i tworzyć własne wizje. Ponadto widzą także rozwiązania.

Wiara w siebie

Osoby, które wierzą w siebie, podejmują decyzję i są pewne, że sprostają wymaganiu. Maja wewnętrzny kompas, który prowadzi ich po zakamarkach życia.

Współzależność

Umiejętność budowania pomostów między ludźmi. Mowa tutaj o zrozumieniu oraz budowie wspólnej drogi do celu. Osoby współzależne czują się dobrze jako członkowie rodziny i grupy społecznej. 

Zbieranie

To zdolność do kolekcjonowania rzeczy, które mogą okazać się w przyszłości przydatne. Często są to jednak absurdalne zbiory. Zbieractwo często traktowane jest jako zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. 

Zgodność

Zdolność do poszukiwania wspólnej płaszczyzny działań. Chęć szukania kompromisu i zgody. W przypadku konfliktu jest to umiejętność dążenia do konsensusu. 

Co daje odkrycie swoich talentów?

Wydawać mogłoby się, że talent to hasło, które przewidziane jest dla małych dzieci. Skoro Jaś pięknie gra na pianinie- ma talent. Kasia doskonale śpiewa- ma talent. Co zatem daje odkrycie talentów w dorosłym życiu? Z pewnością więcej, niż mogłoby się wydawać. Okrycie talentów umożliwia:

  • Budowanie swojego spójnego wizerunku,
  • Zyskanie sił i pewności siebie (także na rynku pracy),
  • Zwiększenie otwartości na wyzwania,
  • Zauważenie talentów u innych osób,
  • Samorozwój,
  • Wzrost samoakceptacji,
  • Poprawę swojej sytuacji na rynku pracy i szans na zatrudnienie,
  • Nawiązywanie znajomości.

W jaki sposób możesz rozpoznać swoje talenty?

W celu odkrycia drzemiącego w sobie potencjału wystarczy wykonać dwa proste kroki łącznie lub też samodzielnie. Pierwszym z nich jest zakup książki ‘’Now Discover Your Strenghts’’ która dostępna jest w księgarniach anglojęzycznych. Następnie należy zalogować się na podanej w niej stronie internetowej oraz wpisać swój indywidualny kod, wypełnić tekst i zapoznać się z wynikiem, który otrzymywany jest na skrzynkę e-mail. Innym sposobem rozpoznania swoich talentów jest rejestracja na stronie internetowej Gallup Strenghts Center. Po wejściu na stronę należy zakupić diagnozę online dotyczącą 5 wiodących talentów w naszym życiu. 

Co możesz zrobić, znając swoje talenty?

Pierwszym krokiem w tym przypadku jest weryfikacja talentów i tego, w jakim stopniu faktycznie odnoszą się do nas. Zdarza się w tym przypadku tak, że myślenie życzeniowe sprawia, że bardziej wierzymy w nasze możliwości, niż w rzeczywistości możemy się nimi pochwalić. Drugim krokiem jest weryfikacja tego, w jakim stopniu korzysta się z talentów wyłonionych w teście w swoim życiu. Być może któryś talent jest nieużywany, natomiast inny nadużywany? Warto także rozważyć możliwości, jakie daje nam posiadanie danego talentu na polu zawodowym i prywatnym. 

W czym może pomóc wykonywanie testów psychologicznych?

Teksty psychologiczne umożliwiają poznanie siebie oraz swoich możliwości. Można powiedzieć, że jest to doskonałe lustro, które powie nam o nas samych nieco więcej, niż inne osoby, czy my sami. Wykonanie testu psychologicznego może być pierwszym krokiem do znalezienia partnera życiowego lub wymarzonej pracy. To także doskonała forma spędzania wolnego czasu, która pozwoli nam odkryć swoje mocne i słabe strony. 

A jak to wygląda u mnie?

Na ten temat rozmawiałem dosyć długo w moim podcaście z Kasią Bieleniewicz – posłuchasz go poniżej:

3 Responses

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej na blogu:

Polskie miejsca spotkań

Targowiska w Polsce Czy lubisz chodzić na targ? Targowisko to nic innego jak plac handlowy, na którym lokalni przedsiębiorcy mają możliwość sprzedawać swoje produkty. Tego

Czytaj dalej

Zaloguj się do platfromy edukacyjnej :)

PODAJ IMIĘ I ADRES E-MAIL, ABY PRZEJŚĆ DALEJ

PODAJ IMIĘ I ADRES E-MAIL, ABY PRZEJŚĆ DALEJ